Yeni Yasayla Diş Tabipleri ve Ebeler Güçleniyor, İlaç Denetimi Bakanlık Eline Geçiyor

Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinde Devrim Niteliğinde Yenilikler

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) önemli bir gelişme yaşandı. Bir dizi düzenleme içeren ve sağlık sektörünü doğrudan ilgilendiren yeni yasa teklifi, Genel Kurul'da görüşüldükten sonra oy çokluğu ile kabul edildi. Yeni yasayla birlikte, sağlık alanında çeşitli yenilikler hayata geçirilecek.

Diş tabipleri artık mesleklerini serbest bir şekilde icra ederken, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diğer diş tabiplerini istihdam edebilecekler. Buna ek olarak, ebeler normal doğumlar ve riskli doğumlar sırasında tıbbi destek sağlama, kadın sağlığının korunması ve çocuk bakımı gibi konularda danışmanlık ve eğitim hizmetleri verecek. Ayrıca acil tıp ve çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında uzman olan doktorlar, yan dallarda uzmanlık yapma şansına sahip olacaklar.

İlaç endüstrisini yakından ilgilendiren bir başka değişiklik ise, ilaç üretimi ile bunların piyasaya arzı konusunda taşınması gereken nitelik ve şartların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek olmasıdır. Sağlık Bakanlığı bu alanda düzenleme yapma yetkisini elde ediyor.

Eczanelerin denetim süreçleri de bu yasa ile yeni bir işleyiş kazanıyor. Eczaneler, sağlık müfettişleri, sağlık müdürleri veya belirlenecek resmi tabipler veya eczacılar tarafından denetlenecek.

Yasa aynı zamanda yan dal uzmanlarına yönelik ek ödemelerde artış getiriyor. Yan dal uzmanlığını teşvik etmek adına, uzman doktorların ek ödemelerinin üzerine 200 puan eklenerek yan dal uzmanlarına ödeme yapılacak.

Üniversiteler ve Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerini daha etkin yürütebilmek adına kullanım protokolleri imzalayabilecekler.

Son olarak, yasayla beraber beşeri tıbbi ürünler ve tıbbi cihazların bilimsel araştırma amacıyla kullanımı daha sıkı bir denetime tabi tutulacak. Bu ürünlerin insanlar üzerinde kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınması gerekecek. Bu düzenleme, hasta güvenliğinin daha da artırılmasını hedefliyor. Yapılan bu reformlarla, Türkiye sağlık sektöründe önemli bir dönüşümün eşiğinde bulunuyor.

Bakmadan Geçme