Uluslararası hukuk, keyfi değildir

Uluslararası hukuk, keyfi değildir ve savaş suçluları dinileri, ideolojileri ve milletleri ne olursa olsun uluslararası mahkemelerde yargılanmalı ve hapsedilmelidir.